Més de la meitat del calor generat per la calefacció de la vivenda es perd per les parets exteriors sense aillament tèrmic. PER QUE REHABILITAR? El pas del temps, les agressions atmosfèriques i humanes deterioren els edificis. Aquest deteriorament n’afecta les condicions d’habitabilitat i genera riscos de despreniment a la via pública o a finques veïnes. Si no hi posem remei de manera preventiva, amb polítiques de manteniment i anticipació al deteriorament greu, les lesions produïdes poden convertir-se en patologies greus, riscos i costos innecessaris. QUAN REHABILITAR? Sempre ha estat obligació de la propietat la conservació del seu immoble, però des de l’entrada en Vigor del Real Decret del ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis), a més cal que els edificis amb una antiguitat superior a 40 anys compleixin amb la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). Amb aquest nou Decret, la propietat està obligada per Llei (Llei de Dret de l’Habitatge i RD del ITE) a contractar un Tècnic per a certificar la solidesa de l’edifici davant de l’Administració Pública, i a posar en agenda de reparació aquells defectes considerats GREUS que presenti l’edifici. La rehabilitació de la façana es contempla com una acció preventiva, que permet reparar possibles patologies de l’edifici, així com millorar el seu aspecte exterior, fer-lo més modern, més segur, més eficient energèticament i integrar-lo amb l’entorn. BENEFICIS DE REHABILITAR? QUÈ POT FER LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES PEL MEU EDIFICI? Cal realitzar un estudi en profunditat de l’estat de l’edifici abans d’emetre cap diagnòstic, però en línies generals la rehabilitació de façanes: Garanteix la durabilitat i seguretat de l’edifici. Millora el seu benestar i redueix el consum energètic. Evita la devaluació de l’edifici, augmentant les expectatives de lloguer o venda i el seu valor patrimonial. Evita que els defectes de manteniment empitjorin i generin rehabilitacions més cares. Un bon manteniment ajuda a estalviar diners en un futur.  

Aillament tèrmic de façanes

Més de la meitat del calor generat per la calefacció de la vivenda es perd per les parets exteriors sense aillament tèrmic. PER QUE REHABILITAR? El pas del temps, les agressions atmosfèriques i humanes deterioren els edificis. Aquest deteriorament n’afecta les condicions d’habitabilitat i genera riscos de despreniment a la via pública o a finques Leer másAillament tèrmic de façanes[…]

Rehabilitació d'Edificis som especialistes en la rehabilitació i restauració de façanes a Andorra: reparació d'estucs tradicionals i morters contemporanis, reparació de forjats, estructures de balcons i ornaments, patologies al formigó, aplicadors de revestiments, cobertes de pissarra, zenc, i teula, aïllaments tèrmics i acústics, pintura de fusteries i baranes, impermeabilització i pavimentació de balcons, tractament d'aïllaments de mitgeres, modernitzacions de façanes, incorporació d'elements nous de marqueteries

Rehabilitació d’Edificis som especialistes en la rehabilitació i restauració de façanes a Andorra

Rehabilitació i restauració de façanes A Cobertes Taboada Rehabilitació  d’Edificis som especialistes en la rehabilitació i restauració de façanes a Andorra: reparació d’estucs tradicionals i morters contemporanis, reparació de forjats, estructures de balcons i ornaments, patologies al formigó, aplicadors de revestiments, cobertes de pissarra, zenc, i teula, aïllaments tèrmics i acústics, pintura de fusteries i Leer másRehabilitació d’Edificis som especialistes en la rehabilitació i restauració de façanes a Andorra[…]

Instal·lem cobertes de pissarra natural. Cobertes de pissarra Taboada Andorra. Pissarra per cobertes, façanes y teulades. Pissarra del Bierzo i de Galicia. Roca Pissarra. Venta de Pizarra Natural. Colocación de Pizarra en Tejados y Cubiertas. L'elegància de la pedra en el seu estat pur. És molt difícil trobar un material que permeti obtenir un acabat amb la mateixa bellesa, elegància, resistència i impermeabilitat que el que ofereix la pissarra. La pissarra és un material totalment natural, típicament de color negre blavós, que es presenta generalment en làmines a causa de la seva fàcil exfoliació. És precisament aquesta facilitat d’exfoliació la que converteix a la pissarra en un dels materials més idonis per a realitzar cobertes ja que, una vegada extreta de la pedrera, només és necessari retallar-la amb la forma desitjada (romboide, hexagonal, quadrada, rectangular, mitja lluna, bec o pala, Schuppen....), sense necessitat de cap altre tipus de tractament. A Cobertes Taboada instal·lem i rehabilitem tot tipus de cobertes de pissarra utilitzant únicament pissarra de primera qualitat (la pissarra es cataloga, en funció de la seva qualitat, en primera qualitat, segona qualitat i d'un sol ús o no explotable). Ens agrada cuidar tots i cadascun dels detalls: alineament de les peces, nombre de peces adequat en funció del desnivell per a evitar possibles filtracions d'aigua, ús de tela de butil (que oferix una millor garantia d’impermeabilitat que la tela asfàltica)... També instal·lem, en una variada gamma de colors, canals i baixants (canalons) d'alumini i de coure, disposem d'un ampli catàleg de canalons.

FAÇANES TERMIQUES

El SATE és un sistema d’aïllament tèrmic de façanes per l’exterior, consistent en un panell aïllant que s’adhereix al suport amb adhesiu i/o fixació mecànica, el qual es protegeix amb un revestiment constituït per una o varies capes aplicades directament sobre ell.   Tècnicament destaquen, per reduir l’aparició de ponts tèrmics, al tractar-se d’un sistema exterior i continu Leer másFAÇANES TERMIQUES[…]