septiembre 3, 2016

CANALONS

 Punt conflictiu Un dels problemes més habituals i de conseqüències més desagradables i conflictives, sobretot en habitatges unifamiliars, es dóna com a conseqüència de l'abocament d'aigües de coberta a doll.  Què cal mirar La sistemàtica de desguàs de la coberta i la seva resolució constructiva.  Com fer-ho correctament L'aigua de pluja que cau sobre el pla d'un faldó d'una coberta inclinada cal recollir-la amb un sistema de canals i baixants connectats a la xarxa de desguàs o a una cisterna de recollida per ulterior aprofitament. De la mateixa manera, s'ha d'evitar L'abocament lliure, a voreres o zones enjardinades, de baixants de cobertes planes. El correcte és connectar els baixants a la xarxa o al sistema de recollida.  Què cal evitar La construcció de cobertes inclinades d'abocament a doll i el desguàs de cobertes planes o inclinades de final a cel lliure.  Causes i conseqüències possibles L'aigua que cau lliurement de la teulada a una zona enjardinada o inclòs sobre una vorera perimetral a l'edifici, arriba als fonaments de l'edifici provocant patologies d'índole diversa en funció de la tipologia del terreny on recolzen. Efectes com l'arrossegament de fins pel corrent, l'expansió d'argiles o la debilitació de la capacitat portant del terreny són lògics i habituals en els casos d'aigües no conduïdes que porten, de manera inevitable a esquerdes d'assentament o a ruptures per subpressions o inflaments. Conseqüències idèntiques es donen en els punts singulars de desguàs lliure de baixants de terrasses o canalons no connectats.  Derivacions Es poden derivar disfuncions també en paviments no construïts sobre forjats sanitaris en forma d'aixecaments per subpressions o aparició d'humitats o concrecions de sals en funció del tipus de paviment de què es tracti.  Possibles solucions La solució de la causa del problema és tan simple com la disposició de canalons de recollida i llur connexió a la xarxa corresponent. Resoldre les possibles patologies causades per no haver conduït les aigües, en funció del dany provocat, poden ser altament complexes i costoses.  Operacions col·laterals Moltes vegades la inexistència de canalons respon no tant a criteris constructius com a conceptes estètics o de disseny. En aquest sentit cal fer una reflexió envers la necessitat de conjugar solucions formals i funcionals a la vegada.  Precaucions En tots els casos cal comprovar l'estanquitat de les xarxes de desguàs i conduccions a la vegada que tenir una especial cura a l'hora de dimensionar els canalons de recollida.

Punt conflictiu
Un dels problemes més habituals i de conseqüències més desagradables i conflictives, sobretot en habitatges unifamiliars, es dóna com a conseqüència de l’abocament d’aigües de coberta a doll.

Què cal mirar
La sistemàtica de desguàs de la coberta i la seva resolució constructiva.

Com fer-ho correctament
L’aigua de pluja que cau sobre el pla d’un faldó d’una coberta inclinada cal recollir-la amb un sistema de canals i baixants connectats a la xarxa de desguàs o a una cisterna de recollida per ulterior aprofitament.
De la mateixa manera, s’ha d’evitar L’abocament lliure, a voreres o zones enjardinades, de baixants de cobertes planes. El correcte és connectar els baixants a la xarxa o al sistema de recollida.

Què cal evitar
La construcció de cobertes inclinades d’abocament a doll i el desguàs de cobertes planes o inclinades de final a cel lliure.

Causes i conseqüències possibles
L’aigua que cau lliurement de la teulada a una zona enjardinada o inclòs sobre una vorera perimetral a l’edifici, arriba als fonaments de l’edifici provocant patologies d’índole diversa en funció de la tipologia del terreny on recolzen. Efectes com l’arrossegament de fins pel corrent, l’expansió d’argiles o la debilitació de la capacitat portant del terreny són lògics i habituals en els casos d’aigües no conduïdes que porten, de manera inevitable a esquerdes d’assentament o a ruptures per subpressions o inflaments.
Conseqüències idèntiques es donen en els punts singulars de desguàs lliure de baixants de terrasses o canalons no connectats.

Derivacions
Es poden derivar disfuncions també en paviments no construïts sobre forjats sanitaris en forma d’aixecaments per subpressions o aparició d’humitats o concrecions de sals en funció del tipus de paviment de què es tracti.

Possibles solucions
La solució de la causa del problema és tan simple com la disposició de canalons de recollida i llur connexió a la xarxa corresponent.
Resoldre les possibles patologies causades per no haver conduït les aigües, en funció del dany provocat, poden ser altament complexes i costoses.

Operacions col·laterals
Moltes vegades la inexistència de canalons respon no tant a criteris constructius com a conceptes estètics o de disseny. En aquest sentit cal fer una reflexió envers la necessitat de conjugar solucions formals i funcionals a la vegada.

Precaucions
En tots els casos cal comprovar l’estanquitat de les xarxes de desguàs i conduccions a la vegada que tenir una especial cura a l’hora de dimensionar els canalons de recollida.