septiembre 4, 2016

COBERTES DE COURE I ALUMINI

 COBERTES DE COURE I ALUMINI. Tant el coure com l'alumini són materials naturals que demostren un similar i excel·lent comportament pel que fa a durabilitat, flexibilitat, estanquitat i corrosió.  Tant el zinc, com el coure i l'alumini es presenten per al seu acoblament en obra en bobines i planxa de característiques i dimensions similars. De la mateixa manera, les tècniques constructives de posada en obra i les eines per a la seva manipulació són molt semblants, la qual cosa ens porta a classificar-los en la mateixa família de COBERTES METÀL·LIQUES.  L'únic element diferencial entre elles és evidentment el seu aspecte i acabat exterior sent tots ells materials molt polivalents i adaptables a qualsevol tipus de superfície.  Un dels punts a tenir en compte en aquest tipus de materials naturals-laminats és la seva dilatació tèrmica, ja que, com tots els materials, es dilaten i es contrauen sensiblement amb les variacions de temperatura. Aquestes dilatacions han de ser compatibles amb l'absoluta estanquitat i impermeabilització de la coberta.

COBERTES DE COURE I ALUMINI. Tant el coure com l’alumini són materials naturals que demostren un similar i excel·lent comportament pel que fa a durabilitat, flexibilitat, estanquitat i corrosió.

Tant el zinc, com el coure i l’alumini es presenten per al seu acoblament en obra en bobines i planxa de característiques i dimensions similars. De la mateixa manera, les tècniques constructives de posada en obra i les eines per a la seva manipulació són molt semblants, la qual cosa ens porta a classificar-los en la mateixa família de COBERTES METÀL·LIQUES.

L’únic element diferencial entre elles és evidentment el seu aspecte i acabat exterior sent tots ells materials molt polivalents i adaptables a qualsevol tipus de superfície.

Un dels punts a tenir en compte en aquest tipus de materials naturals-laminats és la seva dilatació tèrmica, ja que, com tots els materials, es dilaten i es contrauen sensiblement amb les variacions de temperatura. Aquestes dilatacions han de ser compatibles amb l’absoluta estanquitat i impermeabilització de la coberta.