septiembre 4, 2016

COBERTES DE ZINC

COBERTES DE ZINC És obvi que en els darrers anys, ha irromput amb força l’ús del zinc al nostre país, especialment dedicat a la construcció de cobertes inclinades. La flexibilitat i polivalència d’aquest material permet adaptar-se a totes les formes arquitectòniques, oferint solucions constructives innovadores i recomanades per la seva durabilitat, flexibilitat, fiabilitat i l’alta estètica dels seus acabats de superfície. El zinc és un material que s’adapta a tot tipus de pendents superiors a 3 graus o 5% d’inclinació ia qualsevol forma de coberta. Un dels aspectes més importants del zinc com a material de revestiment és la seva durabilitat, que en tot cas sempre dependrà de l’ambient en què s’instal·li: – Més de 100 anys en atmosfera rural. – 60 anys en medi urbà o industrial. – 40 anys en medi industrial sever. – 40 a 70 anys en medi marítim.

COBERTES DE ZINC  És obvi que en els darrers anys, ha irromput amb força l’ús del zinc al nostre país, especialment dedicat a la construcció de cobertes inclinades.  La flexibilitat i polivalència d’aquest material permet adaptar-se a totes les formes arquitectòniques, oferint solucions constructives innovadores i recomanades per la seva durabilitat, flexibilitat, fiabilitat i l’alta estètica dels seus acabats de superfície.  El zinc és un material que s’adapta a tot tipus de pendents superiors a 3 graus o 5% d’inclinació ia qualsevol forma de coberta.

Un dels aspectes més importants del zinc com a material de revestiment és la seva durabilitat, que en tot cas sempre dependrà de l’ambient en què s’instal·li:

– Més de 100 anys en atmosfera rural.

– 60 anys en medi urbà o industrial.

– 40 anys en medi industrial sever.

– 40 a 70 anys en medi marítim.