septiembre 4, 2016

COBERTES DE PANELL SANDWICH

producte ideal pel sector de la construcció, en els tancaments de coberta lleugera, permetent una instal·lació de forma ràpida, neta i controlada. Tal com ja sabem, el panell sandwich és una solució constructiva que permet agrupar 3 components bàsics en la realització de la coberta, tot en un mateix. Oferint vàries possibilitats segons disseny, aplicació, característiques tècniques i projecte d’obra.

El panell sandwich és una producte ideal pel sector de la construcció, en els tancaments de coberta lleugera, permetent una instal·lació de forma ràpida, neta i controlada. Tal com ja sabem, el panell sandwich és una solució constructiva que permet agrupar 3 components bàsics en la realització de la coberta, tot en un mateix. Oferint vàries possibilitats segons disseny, aplicació, característiques tècniques i projecte d’obra.