FAÇANES TERMIQUES

El SATE és un sistema d'aïllament tèrmic de façanes per l'exterior, consistent en un panell aïllant que s'adhereix al suport amb adhesiu i/o fixació mecànica, el qual es protegeix amb un revestiment constituït per una o varies capes aplicades directament sobre ell. Tècnicament destaquen, per reduir l'aparició de ponts tèrmics, al tractar-se d'un sistema exterior i continu minimitza l'aparició de ponts tèrmics els quals son més habituals en aïllaments interiors i discontinus situant-se en els cantells de forjats. Tanmateix, augmenten la inèrcia tèrmica dels tancaments evitant les oscil·lacions tèrmiques ja que la major part de la massa de les parets es troba en l’interior de l'aïllament, per això s'estabilitzen les temperatures interiors i es redueix la despesa energètica de calefacció i refrigeració. Per últim, cal destacar, que en obres de rehabilitació, al tractar-se d'un sistema que es col·loca per l'exterior, no disminueix la superfície habitable de l’habitatge, ni pertorba als seus usuaris durant la seva execució.

El SATE és un sistema d’aïllament tèrmic de façanes per l’exterior, consistent en un panell aïllant que s’adhereix al suport amb adhesiu i/o fixació mecànica, el qual es protegeix amb un revestiment constituït per una o varies capes aplicades directament sobre ell.
 
Tècnicament destaquen, per reduir l’aparició de ponts tèrmics, al tractar-se d’un sistema exterior i continu minimitza l’aparició de ponts tèrmics els quals son més habituals en aïllaments interiors i discontinus situant-se en els cantells de forjats.
 
Tanmateix, augmenten la inèrcia tèrmica dels tancaments evitant les oscil·lacions tèrmiques ja que la major part de la massa de les parets es troba en l’interior de l’aïllament, per això s’estabilitzen les temperatures interiors i es redueix la despesa energètica de calefacció i refrigeració.
Per últim, cal destacar, que en obres de rehabilitació, al tractar-se d’un sistema que es col·loca per l’exterior, no disminueix la superfície habitable de l’habitatge, ni pertorba als seus usuaris durant la seva execució. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *