septiembre 4, 2016

FINESTRES DE SOSTRE

FINESTRES DE SOSTRE  Finestres de sostre o Velux. Llum natural i ventil·lació de les golfes Aïllament tèrmic i protecció solar amplia gama d’accessoris.  La finestra de sostre (o de golfa) és una finestra vertical que tenca un cos que sobresurt o un buit d’una coberta inclinada. Aquest tipus de finestra permet un òptim aprofitament de les golfes, proporcionant llum natural, ventilació i sovint bones vistes. La nova generació de finestres de sostre ofereix estupendes prestacions pel que fa a aïllament i protecció solar.  És recomanable que la superfície envidrada a les golfes sigui almenys el 10 per cent de la superfície habitable.  Existeixen bàsicament dos tipus de finestres de sostre:  • finestra amb obertura giratòria: per pendents superiors al 15%  • finestra panoràmica amb obertura projectant: per pendents entre 30%-50% (permet mirar per la finestra sense donar-se amb el cap a l’altre extrem) Les golfes o estances de baixa coberta estan més exposades als canvis de fred i de calor que la resta de la habitatge. D’aquí, la importància d’un correcte aïllament.  D’acord amb el clima de la zona i amb l’orientació de la finestra, s’hauran d’escollir vidres amb diferents graus de protecció solar i de transmitància tèrmica. Amb l’ajuda d’una persiana exterior o d’un screen cortina, és possible a l’estiu eliminar pràcticament l’entrada de calor.

Finestres de sostre o Velux. Llum natural i ventil·lació de les golfes Aïllament tèrmic i protecció solar amplia gama d’accessoris.
La finestra de sostre (o de golfa) és una finestra vertical que tenca un cos que sobresurt o un buit d’una coberta inclinada. Aquest tipus de finestra permet un òptim aprofitament de les golfes, proporcionant llum natural, ventilació i sovint bones vistes. La nova generació de finestres de sostre ofereix estupendes prestacions pel que fa a aïllament i protecció solar.
És recomanable que la superfície envidrada a les golfes sigui almenys el 10 per cent de la superfície habitable. 
Existeixen bàsicament dos tipus de finestres de sostre:
• finestra amb obertura giratòria: per pendents superiors al 15%
• finestra panoràmica amb obertura projectant: per pendents entre 30%-50% (permet mirar per la finestra sense donar-se amb el cap a l’altre extrem) Les golfes o estances de baixa coberta estan més exposades als canvis de fred i de calor que la resta de la habitatge. D’aquí, la importància d’un correcte aïllament.
D’acord amb el clima de la zona i amb l’orientació de la finestra, s’hauran d’escollir vidres amb diferents graus de protecció solar i de transmitància tèrmica. Amb l’ajuda d’una persiana exterior o d’un screen cortina, és possible a l’estiu eliminar pràcticament l’entrada de calor.