septiembre 3, 2016

IMPERMEABILITZACIONS

 A Cobertes Taboada Andorra treballem les impermeabilitzacions per a evitar o corregir tot tipus d'humitats, aplicant la tècnica adient en cada cas i assegurant els millors acabats: Tot tipus d'humitats (terrasses, façanes, dipòsits, canals, arquetes, humitats capil·lars, fosos, etc.) Diferents tractaments sempre específics per a cada situació. Utilització de diferents sistemes adequats a cada problema d'impermeabilitzacions (producte químic, làmina, morter, ...) Acabats uniformes, sense juntes i totalment transitables fins i tot per als vehicles.

A Cobertes Taboada Andorra treballem les impermeabilitzacions per a evitar o corregir tot tipus d’humitats, aplicant la tècnica adient en cada cas i assegurant els millors acabats:
Tot tipus d’humitats (terrasses, façanes, dipòsits, canals, arquetes, humitats capil·lars, fosos, etc.)
Diferents tractaments sempre específics per a cada situació.
Utilització de diferents sistemes adequats a cada problema d’impermeabilitzacions (producte químic, làmina, morter, …)
Acabats uniformes, sense juntes i totalment transitables fins i tot per als vehicles.